Cài đặt Cisco VPN Client trên Windows 8.1

Cài đặt Cisco VPN Client trên Windows 8.1

Phiên bản mình đang sử dụng là Cisco VPN Client 5.0.07.0240, chạy trên Windows 8.1 x64. Sau khi cài đặt, bạn thực hiện các bước sau:

1. Mở Run (phím Windows + R) và gõ vào: regedit

2. Hộp thoại Registry mở ra, ở khung bên trái, bạn mở theo đường dẫn:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CVirtA

 

3. Thay đổi DisplayName:

Nếu máy x86: đổi  "@oem8.inf,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter” thành “Cisco Systems VPN Adapter”

Nếu máy x64: đổi "@oem8.inf,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows” thành "Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows”

4. Thử lại kết nối, sau khi thực hiện các chỉnh sửa trên thì mày mình đã vào VPN ngon lành