Giới thiệu jquery slider đẹp và nhỏ gọn pgwSlideShow

Giới thiệu jquery slider đẹp và nhỏ gọn pgwSlideShow

GIỚI THIỆU

Trong các bài viết trước đây mình đã giới thiệu rất nhiều slider miễn phí và đẹp cho các bạn. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu một slider khác, rất nhỏ gọn và linh động, hoạt động trên cả desktop và mobile, đó là PgwSlideShow.

pgwslideshow

PgwSlideShow cho phép bạn dễ dàng tạo ra slideshow và hỗ trợ một số hiệu ứng đơn giản nhưng hoạt động tốt trên các môi trường khác nhau, các tính năng chính bao gồm

 • Hoàn toàn responsive
 • Hỗ trợ Desktop và các thiết bị Mobile
 • Kích cỡ nhỏ ho 4 KB (minified and gzipped)
 • Hỗ trợ tùy biến CSS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Thêm Javascript & CSS vào trang của bạn

<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js'></script>
<script src='https://cdn.rawgit.com/Pagawa/PgwSlideshow/master/pgwslideshow.min.js'></script>
<link rel='stylesheet' href='https://cdn.rawgit.com/Pagawa/PgwSlideshow/master/pgwslideshow.min.css'>

2. Tạo cấu trúc <ul> chứa hình ảnh slides

<div class="slides">
  <ul class="pgwSlideshow">
    <li><img src="http://s1c.pagawatic.com/img/pgwjs/slideshow/san-francisco.jpg" alt="San Francisco, USA" data-description="Golden Gate Bridge">
    </li>
    <li><img src="http://s1c.pagawatic.com/img/pgwjs/slideshow/rio.jpg" alt="Rio de Janeiro, Brazil">
    </li>
    <li><img src="http://s1c.pagawatic.com/img/pgwjs/slideshow/london_mini.jpg" alt="" data-large-src="http://s1c.pagawatic.com/img/pgwjs/slideshow/london.jpg">
    </li>
    <li><img src="http://s1c.pagawatic.com/img/pgwjs/slideshow/new-york.jpg" alt="">
    </li>
    <li><img src="http://s1c.pagawatic.com/img/pgwjs/slideshow/new-delhi.jpg" alt="">
    </li>
    <li><img src="http://s1c.pagawatic.com/img/pgwjs/slideshow/paris.jpg" alt="">
    </li>
    <li><img src="http://s1c.pagawatic.com/img/pgwjs/slideshow/sydney.jpg" alt="">
    </li>
    <li><img src="http://s1c.pagawatic.com/img/pgwjs/slideshow/tokyo.jpg" alt="">
    </li>
    <li><img src="http://s1c.pagawatic.com/img/pgwjs/slideshow/honk-kong.jpg" alt="">
    </li>
    <li><img src="http://s1c.pagawatic.com/img/pgwjs/slideshow/dakar.jpg" alt="">
    </li>
    <li><img src="http://s1c.pagawatic.com/img/pgwjs/slideshow/toronto.jpg" alt="">
    </li>
    <li>
      <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Monaco" target="_blank"><img src="http://s1c.pagawatic.com/img/pgwjs/slideshow/monaco.jpg" alt="Monaco">
      </a>
    </li>
  </ul>
</div>

3. Chỉnh sửa một chút CSS

.slides {
 width: 700px;
 margin: 0 auto;
}

.slides ul {
 list-style: inside none disc;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

4. Gọi PgwSlideshow

$(document).ready(function() {
  $('.pgwSlideshow').pgwSlideshow({
   autoSlide: true
  });
});

OPTIONS

Thuộc tính Kiểu Mặc định Mô tả
mainClassName String
'pgwSlideshow'
Sử dụng class CSS khác mặc định.
transitionEffect String
'sliding'
Chọn hiệu ứng: "sliding" hoặc "fading".
autoSlide Boolean
false
Tự động chuyển slide
displayList Boolean
true
Hiển thị danh sách ảnh.
displayControls Boolean
true
Hiển thị nút điều khiển (trái/phải) để chuyển slide.
touchControls Boolean
true
Kích hoạt thao tác chạm trên thiết bị di động
maxHeight Integer
null
Đặt chiều cao tối đa cho slideshow (không có "px").
beforeSlide Function
null
Hàm được gọi trước mỗi slide. Ví dụ: "function() { console.log('before'); }"
afterSlide Function
null
Hàm được gọi sau mỗi slide. Ví dụ: "function() { console.log('after'); }"
adaptiveDuration Integer
200
Thời gian hiệu ứng (milliseconds),
transitionDuration Integer
500
Period of animation in milliseconds between 2 images.
intervalDuration Integer
3000
Interval in milliseconds before displaying of the next image. This option requires "autoSlide" option activated.

DEMO

 

See the Pen pgwSlideShow by Thanh Nguyen (@genievn) on CodePen.