Khắc phục lỗi không mở được Apps trong Windows 8.1

Khắc phục lỗi không mở được Apps trong Windows 8.1

Khởi động Mail App và bất thình lình thấy nó ngừng hoạt động, kiểm tra log trong Event Viewers, thì thấy:

"Activation of app microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Mail failed with error: This app does not support the contract specified or is not installed. See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information."

windows 8 app crash on open error log

Sau một hồi tìm kiếm trên mạng thì xem ra có rất nhiều người cùng chung cảnh ngộ, nhưng không có một giải pháp toàn diện nào đưa ra để fix lỗi này trong mọi trường hợp, đối với mình thì cuối cùng cũng tìm được ra một cách fix tương đối đơn giản, đó là chỉnh lại Permission cho SystemAppData

  • Bật hộp thoại Run (Windows Key + R) và gõ vào Regedit
  • Mở rộng cây thư mục bên trái HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\SystemAppData
  • Bấm nút phải chọn Permissions và thêm "ALL APPLICATION PACKAGES" vào danh sách "Group or user names" với quyền full control

That's all!