So sánh tốc độ các nền tảng PHP

So sánh tốc độ các nền tảng PHP

Zeev Suraski – CTO & Co-Founder của Zend vừa xuất bản một bài đánh giá chi tiết giữa các phiên bản PHP (5.4, 5.5, 5.6) và HHVM (3.1, 3.2) và với phiên bản PHPNG (PHP Next Generation). Tôi xin tổng hợp lại một số kết luận chính để các bạn tham khảo

So sánh PHP - PHPNG - HHVM

Chúng ta có thể nhận thấy:

  • OPcache tăng tốc độ xử lý một cách đáng kinh ngạc, nếu bạn đang sử dụng các nền tảng PHP chưa sử dụng OPcache thì đây là cách dễ dàng nhất để tăng tốc độ xử lý từ 2 đến 6 lần.
  • PHP 5.5 và 5.6 chênh lệch tốc độ không nhiều, PHP 5.6 nhanh hơn từ 3-5%
  • HHVM 3.1 và 3.2 chênh lệch không đáng kể, và trái ngược nhau ở một số ứng dụng
  • Trái với sự mong đợi của nhiều người, HHVM không nhanh hơn nhiều lần so với PHP trong các ứng dụng thực tế (trừ khi so sánh với PHP 5.4 không có opcode cache).
  • PHPNG nhanh hơn rất nhiều so với PHP 5.6, khoảng 1.5 đến 2.1 lần. Trong một vài ứng dụng PHPNG chậm hơn HHVM nhưng lại nhanh hơn trong nhiều ứng dụng khác.

Dưới đây là bảng tổng hợp so sánh PHPNG với PHP 5.6 và HHVM

  phpng vs. 5.6 phpng vs. hhvm
Wordpress 3.9 85.27% -27.51%
SugarCRM CE 6.5.16 - login page 108.26% 13.84%
Drupal 7.28 homepage 52.04% -10.34%
Symfony 2.5 ACME app home page 30.58% 20.48%
ZF 2.3.1 Skeleton App 82.60% 48.34%

PHPNG có lẽ còn mất một thời gian nữa để được chấp nhận đưa vào nhánh chính (master branch) của PHP, cho tới giờ vẫn chưa có bản pre-built binaries nào cho các distro cả.

Tôi vẫn còn rất nhiều ứng dụng đang sử dụng PHP 5.3.3, có lẽ sẽ phải bớt chút thời gian để tìm hiểu và nâng cấp lên các bản mới hơn. Còn các bạn, các bạn đang sử dụng nền tảng nào?