Sử dụng Facebook trong terminal console

Sử dụng Facebook trong terminal console

GIỚI THIỆU

Facy là một Facebook client rất tuyệt dành cho các fan hâm mộ terminal console, được phát triển bởi huydx, hỗ trợ hiện thị newsfeed dạng streaming trên console. Facy yêu cầu hệ thống cài đặt Ruby bản 1.9 hoặc mới hơn. Để cài đặt facy, bạn có thể tham khảo tại https://www.ruby-lang.org/en/installation/.

facebook best terminal client

CÀI ĐẶT

Trích hướng dẫn cài đặt từ Facy wiki

1. Tạo ứng dụng Facebook

Trước khi sử dụng Facy, bạn cần tạo một ứng dụng Facebook tại https://developers.facebook.com Quá trình thực hiện rất đơn giản với một thao tác click chuột và điền vào form nhập thông tin :

facebook best terminal client

facebook best terminal client

2. Cài đặt Facy

$ gem install facy

3. Chạy facy

Sau khi cài đặt Facy, bạn khởi động bằng lệnh

$facy

Ở bước đầu tiên, Facy sẽ hỏi bạn thông số App ID, bạn hãy truy cập vào bảng điều khiển ứng dụng Facebook vừa tạo tại https://developers.facebook.com để lấy thông số như hình dưới đây

facebook best terminal client

Sau đó, bạn cần nhập App Secret với thao tác tương tự như hình

facebook best terminal client

Sau đó, bạn sẽ được hỏi để chấp thuận cho Facy truy cập ứng dụng Facebook bạn vừa tạo, hãy đồng ý với tất cả các câu hỏi.

Cuối cùng, bạn sẽ phải điền User Token, hãy tìm thông số này trong bảng điều khiển ứng dụng của bạn giống như hình dưới đây. Kết thúc cài đặt, bạn đó có một Facebook client hoàn chỉnh chạy hoàn toàn trên console

facebook best terminal client