Thay đổi tiêu đề trang trên trình duyệt bằng javascript

Thay đổi tiêu đề trang trên trình duyệt bằng javascript

GIỚI THIỆU

Khi bạn chat với một người bạn trên Facebook, bạn có để ý thấy tiêu đề trang Facebook của bạn thay đổi mỗi lần bạn nhận được một tin nhắn mới? Xu hướng web hiện nay biến thanh tiêu đề trình duyệt thành một thanh trạng thái, giúp cho người dùng web chú ý đến các sự kiện do ứng dụng web tạo ra, ví dụ: thông báo khi có email, thông báo khi có tin nhắn của bạn bè v.v... và Title.js được tạo ra nhằm phục vụ đúng mục đích đó.

change browser title bar

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Thêm file javascript

<script src="http://arkaindas.github.io/titlejs/title.js"></script>

2. Gọi javascript để thay đổi tiêu đề trang web của bạn, ví dụ:

Thêm tiền tố

<script>
	Title.pref("(2)");
</script>

Thêm hậu tố

<script>
	Title.suf("(2)");
</script>

Thay đổi tiêu đề trang

<script>
	Title.change("Changed Title");
</script>

Tạo hiệu ứng chữ chạy

<script>
	Title.animation("marquee");
</script>

Tạo hiệu ứng đánh máy

<script>
	Title.animation("typeWriter");
</script>